Förbifarten, gynna eller missgynna kollektivtrafiken?

En stor fråga kring projektet förbifarten har varit hur kollektivtrafiken kommer att påverkas. De pengar som går till att finansiera förbifarten hade kunnat användas till att bygga ut och effektivisera kollektivtrafiken säger vissa. Andra menar på att det kommer att bli smidigare att välja kollektivtrafiken eftersom förbifarten binder ihop de södra och de norra delarna av Stockholm. Då restiden inte ska ta mycket mer än en kvar så kan fler välja att ta bussen exempelvis. Men fler kan också lockas till att ta bilen om förbifarten blir en sådan smidig väg som den planeras att bli. Stockholm Lokaltrafik kommer att arbeta med att utnyttja förbifarten till max med fyra till fem direktlinjer och enkla byten mellan linjer. Förbifarten ska också gynna dem som bor nära vägen då kollektivtrafiken kommer att byggas ut för dem, bland annat i Skärholmen. De bussar som kommer att gå längst med förbifarten ska också högprioriteras för att minska risken för förseningar. De lösningar som har tagits fram för att gynna kollektivtrafiken anses ändå inte vara några lösningar på lång sikt. Dessutom har en prognos av Stockholmsöverenskommelsen för 2030 visat att resandet med kollektivtrafiken kommer att minska.