Förbifarten – en stor miljöfråga

Hur klimatet och miljön kommer att påverkas av bygget förbifarten har det vart stora diskussioner och debatter kring. Ett nätverk startades, Stoppa Förbifart Stockholm, i samband med att projektet kom upp. På deras hemsida går det att läsa om flera argument mot varför förbifarten borde byggas. De har även tagit fram alternativ till bygget av förbifarten. Naturvårdverket arbetar också mot förbifarten då de har kommit fram till att förbifarten går emot de miljömål Sverige har. Det finns flera rapporter som visar att förbifarten inte kommer att gynna miljön och klimatet på det sätt som staten har räknat ut. Beslutet om att bygga förbifarten är lagt på gamla grunder som inte håller måttet för dagens utveckling och ökning av trafik. Ändå togs beslutet om att bygga förbifarten utan problem föga påverkat av alla protester. Trafikverket hävdar dock att förbifarten kommer att gynna miljö och klimat. Tack vare tunneln så kommer även bullret att minska och avgaserna i Stockholm stad kommer att minska. Lösningar för hur ventilationen inne i den ca 18 km långa tunneln ska fungera har tagits fram för att luftkvalitén inne i tunneln ska vara så bra som möjligt och göra tunneln till en hälsorisk.