Bättre inomhushälsa med Akono Ventilation

Ventilation finns i alla hus. Den drar ut luft som förorenats inomhus och ersätter den med ny, frisk luft utifrån. Våra ventilationer är dock precis som andra saker i vårt hem. De behöver service för att inte sluta fungera. Ventilationen kan, utan regelbunden rengöring bli igentäppt av damm och smuts vilket kan leda till förorenad luft i hemmet. Akono Ventilation kan fixa det åt dig. 

Med hjälp från Akono Ventilation kan din inomhusmiljö förbättras drastiskt. Kanske har du märkt av om du har dålig luft, kanske har du inte det, men oavsett är det ett problem som behöver åtgärdas. Akono Ventilation rensar och rengör frånluftsventilationer och luftvärmepumpar för att du ska vara säker på att du andas ren och frisk luft. 

Akono Ventilation hjälper också till med rensning och rengöring av frånluftskanalen i köket, imkanalen. En imkanal blir ständigt ”påfylld” med fett och matlagningspartiklar, något som kan bli extremt brandfarligt om något fattar eld på spisen. Regelbunden rengöring är alltså inte bara viktigt för inomhusklimatet utan även en säkerhetsinvestering.

För att veta om du behöver rengöra dina ventilationer kan Akono Ventilation behöva göra en mätning av luftflödet i ditt hem. De ser då om luften är stillastående eller rörlig. Stillastående luft är ofta orsakat av tilltäppta ventilationer och innebär att ingen ny kommer in. Med Akono Ventilation får du renare utrymmen och bättre inomhusklimat.