De vanligaste tjänstepersonsavtal vi har i sverige

En tjänstepension behöver alla som arbetar. Livet efter att arbetstiden är över ska inte bli lidande. Alla som har tjänstepension har också ett tjänstepensionsavtal.

Ditt tjänstepensionsavtal är det som bestämmer hur stor din tjänstepension blir. Du som haft arbete inom flera avtalsområden kan du ha flera tjänstepensionsavtal. De största avtalsområden som finns i Sverige är bland annat statlig tjänstepension, industri- och handelns tilläggspension, posten ITP-P, försäkringslösning PA-91 F.

Det statliga avtalet gäller för dem som varit anställda inom den statliga sektorn. De personer som har detta tjänstepensionsavtal har vissa delar av pensionen som är automatiska och andra som pensionstagaren måste ansöka om själv.

Industri- och handelns tilläggspension har en förmånsbestämd och en kompletterande del. Den förmånsbestämda baseras på hur länge de varit anställda och vad de haft för lön. Den kompletterande delen är 2 procent av personens lön som betalas ut i fem år från det att personen fyllt 65.

Posten ITP-P-avtalet är till för dem som arbetat inom något av postens bolag. Dessa personer har ett tjänstepensionsavtal som liknar det inom industri- och handel. Försäkringslösning PA-91 F är ett tjänstepensionsavtal som grundar sig på företag som är sammankopplade med PA-91 för SPV-Skandia.