Förbifarten – klimathot och trängsellösning

Förbifarten är den väg som ska byggas för att binda ihop de södra delarna och de norra delarna av Stockholm med varandra. Detta ska framför allt gynna dem som pendlar till och från de norra och södra delarna, men eftersom vägen kommer att bli en ny del av e4 så har förbifarten diskuterats mycket kring hur miljövänligt bygget kommer att bli. Den 13 december 2012 klubbades beslutet om att förbifarten ska byggas igenom trots stort motstånd och missnöje från miljöaktivister.

Förbifarten ska byggas för att leda om trafiken bland annat för att lösa trängselproblemen inne i Stockholms stad. Vägen som kommer bli en del av motorväg e4 planeras bli ca 21 km lång varav 18 km av förbifarten ska gå igenom en tunnel. Byggs förbifarten på detta sätt kommer tunneln förmodligen att bli världens längsta tunnels om går så pass nära stadmiljö. Tunneln planeras i så fall att sprängas ut ca 65 meter under markytan och även under Mälaren. Poängen med att låta förbifarten gå igenom en tunnel mestadels är för att spara naturen ovan markyta, men tack vare tunneln så har hela projektet beräknats att kosta ca 28 miljarder kronor. Bygget ska finansieras med hjälp av trängselskatten, ca 80 % av hela projektet ska finansieras av trängselskatten och de återstående 20 % ska finansieras av staten.

Trots att förbifarten byggs för att leda om trafiken från Stockholm stad till utanför staden och väntas lösa flera problem så kvarstår det problem flera miljöaktivister har påpekat ända sedan projektet kom på fråga första gången. De hävdar att de grunder som förbifarten ska byggas på inte hänger med dagens kriterier och Sverige kommer inte att kunna nå miljömålen om vägen byggs. Trafiken kommer att öka om förbifarten byggs eftersom kollektivtrafiken inte kan finansiera sina problem eller bygga ut och då kommer fler att välja bilen eftersom det blir smidigare med förbifarten. Den totala restiden mellan de södra och norra delarna av Stockholm beräknas till ungefär en kvart när förbifarten står färdig.

Bygget av förbifarten beräknas ta ca 10 år med start i slutet av 2013. Fram tills bygget kan starta pågår provborrningar för att se om berget som den långa tunneln ska gå igenom är av tillräckligt bra kvalité. Förbifarten ska också ge möjlighet till ny bebyggelse vilket ska kunna gynna den stora förfrågan på bostäder i Stockholm då allt fler vill flytta dit.